Usługi logistyczne fizyczne i oparte na umiejętnościach

Logistyka w dzisiejszych czasach staje się coraz ważniejsza, ponieważ żyjemy w okresie dobrobytu, co w praktyce oznacza, że wszystko jest dostępne, ale posiadanie tego i w ogóle każdy sposób korzystania z dóbr wiąże się z kosztami. A nasze zasoby pieniężne już nieograniczone nie są. Szeroko rozumiane usługi logistyczne są związane z tym, że coś jest w miejscu, A, mamy potrzebujemy tego w miejscu B. Są to usługi o znacznie szerszym zakresie od usług transportowych, ponieważ w ramach usług logistycznych nie wystarczy tylko wykonać samą czynność przenoszenia przedmiotu z jednego miejsca do drugiego, ale trzeba jeszcze wszystko zaplanować i przygotować. Stąd właśnie podział na usługi logistyczne fizyczne i usługi oparte na umiejętnościach.

Planujemy i jedziemy

Różnica pomiędzy tymi typami usług logistycznych ogranicza się do tego, co ma nasza firma, a czego nie ma. W przypadku usług o charakterze fizycznym nie posiadamy technicznych środków transportu. Oznacza to, że mogliśmy zaprosić gościa zagranicznego, kupić mu bilety lotnicze i dostarczyć do miasta, ale potrzebujemy kogoś, kto go dotransportuje do hotelu i potem w odpowiednim czasie odwiezie. Składamy odpowiednie zamówienie i usługa fizyczna jest załatwiona. Możemy jednak mieć do dyspozycji samochody, ale mamy problem ze zwiezieniem na konferencję naukową naszych gości. Firma zajmująca się taką logistyką zadba o wybór odpowiednich środków transportu i nam pozostanie już tylko odbiór naszych gości z dworca lub lotniska. Stwierdzenie, że jest to logika oparta na wiedzy i umiejętnościach to bardzo trafne ujęcie sprawy