Usługi logistyczne fizyczne i oparte na umiejętnościach

Logistyka w dzisiejszych czasach staje się coraz ważniejsza, ponieważ żyjemy w okresie dobrobytu, co w praktyce oznacza, że wszystko jest dostępne, ale posiadanie tego i w ogóle każdy sposób korzystania z dóbr wiąże się z kosztami. A nasze zasoby pieniężne już nieograniczone nie są. Szeroko rozumiane usługi logistyczne są związane z tym, że coś jest w miejscu, A, mamy potrzebujemy tego w miejscu B. Są to usługi o znacznie szerszym zakresie od usług transportowych, ponieważ w ramach usług logistycznych nie wystarczy tylko wykonać samą czynność przenoszenia przedmiotu z jednego miejsca do drugiego, ale trzeba jeszcze wszystko zaplanować i przygotować. Stąd właśnie podział na by